Sermons on Matthew

Matthew 3:1-12 (David Entwistle - 4 December, 2016) Listen

Matthew 5:1-12 (Marc Dale – St Lawrences, Dalkieth – 12 January, 2014) Listen

Matthew 5:4 (Marc Dale – Ash Wednesday, 13 February 2013)  Listen

Matthew 5:17-20 (Marc Dale, 25 October 2015) Listen

Matthew 5:38-42 (Marc Dale, 22 November 2015) Listen

Matthew 10:34-41 (Marc Dale, 1 November 2015) Listen

Matthew 11:2-24 (Marc Dale, 11 December, 2016) Listen

Matthew 17:1-13 (Marc Dale - 22 January, 2017) Listen

Matthew 17:14-27 (Marc Dale - 29 January, 2017) Listen

Matthew 19:1-12 (Marc Dale - 12 February, 2017) Listen

Matthew 19:13 - 20:34 (Marc Dale - 19 February, 2017) Listen

Matthew 21:23 - 22:46 (Marc Dale - 5 March, 2017) Listen

Matthew 23 (Marc Dale - 12 March, 2017) Listen

Matthew 24 (Marc Dale - 3 December 2017, 2017) LIsten

Matthew 27:11-66 (Marc Dale - Good Friday, 2017) Listen

Matthew 27:4-46 (Marc Dale - 20 March, 2016) Listen

Sermons on Mark

Mark 1:1-15  (Marc Dale – 15 April, 2012) Listen

Mark 1:1-8 (David Entwistle - 4 January 2015) Listen

Mark 1:1-15 (Marc Dale - 10 December, 2017) Listen

Mark 1:16-3:35 (Marc Dale – 22 April, 2012) Listen

Mark 4:1-34 (Marc Dale – 29 April, 2012) Listen

Mark 4 (Paul Symons – 6 May, 2012) Listen

Mark 8 (Marc Dale – 13 May, 2012) Listen

Mark 10:17-52 (Marc Dale – 20 May 2012) Listen

Mark 11 (Graham Reid – 27 May 2012) Listen

Mark 13 (Michael Charles – 10 June 2012) Listen

Mark 14 – 15 (Marc Dale – 1 April, 2012) Read

Mark 15:33-38 (Marc Dale – 17 June, 2012) Listen

Mark 16 (Marc Dale – 24 June, 2012) Listen

Sermons on Luke

Luke 1:5-80 (Andrew Wong – St Matthews Unichurch – 9 December, 2012) Listen

Luke 1:46-55 (Marc Dale - 21 December 2014) Listen

Luke 2:1-20 (Marc Dale – Christmas Day 2018) Listen

Luke 3:1-20 (Marc Dale, 6 December 2015, Rottnest Chapel) Listen

Luke 3:6 “The salvation of our God” (John Symons – 9 December 2012) Read

Luke 3:15-22 (Marc Dale – 13 January, 2013)  Listen

Luke 4:1-13 (Marc Dale – 20 January, 2013) Listen

Luke 4:14-22 (Marc Dale – 27 January, 2013) Listen

Luke 4:21-30 (Paul Bartley – 3 February, 2013) Listen

Luke 13:1-9 / Isaiah 55 (Marc Dale – 3 March, 2013 Listen

Luke 13:31-35 (Marc Dale – 24 February, 2013) Listen

Luke 14:14-24 (Marc Dale – 10 March, 2013) Listen

Luke 15:11-32 (Ps 32 & 2 Cor 5:16-21) (Marc Dale - 6 March, 2016) Listen

Luke 16:19-31 (Marc Dale – 29 September, 2013) Listen

Luke 19:1-10 (Ben Underwood - 14 December 2014) Listen

Luke 21:5-36  (Marc Dale, 27 November 2016) Listen

Luke 22 (Marc Dale – ‘Passion Sunday’, 24 March, 2013) Listen

 

Sermons on Acts

Acts 1 (Marc Dale - 10 January 2016) Listen

Acts 2.1-40 (Marc Dale, 17 January 2016) Listen

Acts 2:36-47 (Marc Dale - 24 January, 2016) Listen

Acts 4:23 - 5:11 (Marc Dale - 14 February 2016) Listen

Acts 5:12-42 (David Entwistle - 21 February, 2016) Listen

Acts 6:1-7 (Marc Dale - 28 February, 2016) Listen

Acts 6:8 - 7:60 (Marc Dale - 10 April, 2016) Listen

Acts 7:59 - 8:25 (Marc Dale - 17 April, 2016) Listen

Acts 9:1-31 (Marc Dale - 26 June, 2016) Listen

Acts 9:32-43 (Marc Dale - 3 July, 2016) Listen

Acts 11:19-30 (Paul Bartley - 17 July, 2016) Listen

Acts 12 (Marc Dale - 24 July, 2016)  Listen

Acts 13:1-12 (Marc Dale - 31 July, 2016) Listen

Acts 13:13-52 (Marc Dale - 7 August, 2016) Listen

Acts 14:8-20 (Marc Dale - 14 August, 2016) Listen

Acts 15 (Marc Dale - 21 August, 2016) Listen

Acts 16 "Freedom in Christ" (Marc Dale, 28 August, 2016) Listen

Acts 17 (Marc Dale, 4 September, 2016) Listen

Acts 19:1 - 20:12 (Marc Dale, 25 September, 2016) Listen

Acts 20:13 - 21:16 (David Entwistle, 2 October, 2016) Listen

Acts 21:17 - 23:35 (Marc Dale, 9 October 2016) Listen

Acts 24 (Marc Dale, 16 October, 2016) Listen

Acts 26:26 (ch.27-28 Series Conclusion) (Marc Dale, 23 October, 2016) Listen

Sermons on John

John 1:1-18 (Marc Dale – 17 December, 2017) Listen

John 1:19-34 (Marc Dale – 19 January, 2014) Listen

John 1:35-51 (Marc Dale – 26 January, 2014) Listen

John 2 (Marc Dale – 2 February, 2014) Listen

John 3:1-17 (Marc Dale – 16 February, 2014) Listen

John 3:16-36 (Paul Bartley – 23 February, 2014) Listen

John 3:1-21 (Marc Dale – 18 March, 2012) Listen

John 4:1-42 (Marc Dale – 2 March, 2014) Listen

John 4:4-26 (David Seccombe - 28 June 2015) Listen

John 4:43-54 (Marc Dale – 9 March, 2014) Listen

John 5:1-18 (Paul Bartley – 16 March, 2014) Listen

John 5:31-47 (Marc Dale – Midland Anglican Church – 23 February, 2014) Listen

John 6:1-15 (Marc Dale – 6 April, 2014) Listen

John 6:16-24 (Marc Dale - 3 August, 2014) Listen  

John 6:25-52 (Marc Dale - 10 August 2014) Listen

John 6:48-71 (Marc Dale – 17 August, 2014) Listen

John 7:1-11 (Marc Dale – 24 August, 2014) Listen

John 7:12-25 (David Entwistle – 31 August, 2014) Listen

John 7:25-44 (Marc Dale - 7 September 2014) Listen

John 8:1-11 (Marc Dale - 14 September 2014) Listen

John 10:1-21 (Marc Dale - 12 October 2014) Listen

John 10:22-42 (David Entwistle - 19 October 2014) Listen

John 11 (Marc Dale - 2 November 2014) Listen

John 12:1-11 (Marc Dale - 13 March, 2016) Listen

John 12:1-12 (Marc Dale - 9 November 2014) Listen

John 12:12-19 (Marc Dale - 16 November 2014) Listen

John 12:12-19 (Marc Dale – 13 April, 2014) Listen

John 12:20-50 (David Entwistle - 23 November 2014) Listen

John 13:1-20 (Marc Dale - 1 February 2015) Listen

John 13:18-38 (Marc Dale - 8 February 2015) Listen

John 14:1-14 (David Entwistle - 15 February 2015) Listen

John 14:15-31 (Marc Dale - 22 February 2015) Listen

John 15:1-17 (David Entwistle - 1 March 2015) Listen

John 15:18-6:4 (Marc Dale - 8 March 2015) Listen

John 16:5-15 (Marc Dale - 15 March 2015) Listen

John 16:16-33 (Marc Dale - 22 March 2015) Listen

John 17 (David Entwistle - 29 March 2015) Listen

John 19:30 (Marc Dale – Good Friday, 6 April, 2012) Listen

John 18 – 19 (Marc Dale – Good Friday, 29 March, 2013) Listen

John 19:38 (20:18 (Marc Dale – Easter, 20 April, 2014) Listen

John 20.1-23 (Marc Dale - Easter, 5 April 2015) Listen

John 20:1-18 (Marc Dale - Easter Day 2016)  Listen

John 20:1-18 (Marc Dale - Easter 2017) Listen